ZO stappen

 

Een goed vertrekpunt leidt je naar je doel. In stap 1 t/m 4 leg je daarom de basis voor de digitale transformatie. Dat hoeft overigens helemaal niet veel tijd te kosten. Onze ervaring leert dat het meer tijd kost als je deze stappen overslaat..

In stap 1 maakt je een quick scan van relevante trends en ontwikkelingen met speciale aandacht voor ketens, data- en informatiegestuurd werken. In stap 2 toets je het bestaansrecht van jouw werk(proces) aan deze trends en ontwikkelingen en bepaal je jouw rol in de keten. Wanneer jouw werk(proces) nog ‘zin’ heeft en past bij jouw rol in de keten bepaal je in stap 3 klantwaarden, veranderdoelstelling en stuuritems. De vraag is nu: hoe ga je de transitie aanpakken? Hoe zorg je voor draagvlak en commitment? Als antwoord op die vragen introduceren we in stap 4 vier kernwaarden – pijlers – voor zinvol organiseren. Deze helpen je de juiste koers vast te houden, je veranderstrategie te bepalen en belemmerende cultuurpatronen te herkennen en om te buigen.

De keuze om de stappen 1 t/m 4 te zetten ligt op strategisch niveau. De stappen 5 t/m 10 bieden handvatten om deze keuzen op tactisch niveau handen en voeten te geven.

Stap 5 resulteert in een producten- en dienstenpakket dat (nog) aansluit bij de trends en ontwikkelingen, kwaliteitsdoelstelling en de kernwaarden. In stap 6 richt je de werkprocessen en rolverdeling in volgens de principes van lean en zaakgericht werken, gericht op waardetoevoeging, het elimineren van ballast, helder eigenaarschap en het werken rondom één zaakdossier. De wens om uniforme, generieke werkprocessen te hanteren rondom (digitale) zaakdossiers stelt (nieuwe) eisen aan de informatievoorziening. Hoe die informatievoorziening eruit ziet, bepaal je in stap 7. In stap 8 ga je de nieuwe werkwijze, rollen en informatievoorziening daadwerkelijk realiseren. De agile/scrummethode zorgt hierbij voor een goede en realistische implementatie. Tevens geven we tips om bij de vertaling van het werkproces naar het zaaksysteem ballast te voorkomen. In stap 9 lees je hoe je de organisatie platter kunt organiseren (ala het Spotify model), wat de rolverdeling is tussen de producteigenaar en de peoplemanager en hoe deze de mensen op PAD sturen. Stap 10 laat zien hoe je op eenvoudige wijze continue verbetering en borging kunt realiseren. Immers, de wereld blijft veranderen!

ZO begeleiding

Hulp of advies nodig bij zinvol organiseren in jouw organisatie?

Wij bieden hulp van visievorming, inrichting van werkprocessen en informatievoorziening tot aan de borging van de nieuwe werkwijze. We hanteren daarbij een no nonsens aanpak, gericht op het doorbreken van oude patronen, concreet resultaat en een cultuur van continue verbetering.

Voor het ontwikkelen en inrichten van de technische ICT-architectuur werken wij samen met onze netwerkpartners, gerenommeerde bedrijven en ervaren in de (semi)publieke sector.

 Afhankelijk van het vraagstuk kunt u ons samen of apart, inschakelen voor:

  • Advies op transitiestrategie en aanpak 
  • Project- en verandermanagement
  • Procesbegeleiding
  • Coaching en training
  • Analyse (quick scan) problematiek

In samenwerking met JS Consultancy verzorgen wij tevens trainingen, workshops en opleidingen voor digitalisering en omgevingswet, sociaal domein en een ZO-opleiding gebaseerd op de 10 stappen uit ons boek.

 

ZO tools

Hier vind je tools die je bij het doorlopen van de stappen uit het werkboek kunt gebruiken.


Procesplaat.pptx

Slide1

 

Logo_ZCS-geregistreerd

Transities zijn vaak bedreigend. Mensen zijn bang om controle en verbinding kwijt te raken. Dat ondermijnt het borgingsproces.

Het ZelfCoachSpel maakt onderliggende emoties en behoeften zichtbaar en bespreekbaar en biedt gereedschappen om deze als krachtbron in te zetten.

Drukwerk

ZelfCoachSpel

 

 

Spotify organisatiemodel deel 1

Spotify 1

 

Spotify organisatiemodel deel 2

Spotify 2

 

Het Walvis Protocol

Walvis

 

De Mier

Mier

 

Zaakgericht werken bij de Nederlandse gemeenten en overheden

Zaakgericht